Eng | |
DREAMS登入
×
 
Eng | |
申請清單
 
1
2
3
4
 
  申請清單   個人資料   付款方式   確認遞交  
1. 申請清單
  申請
項目
日期及時間
總時數
學分
費用(港幣)
 
 
2020年5月9及10日 
10:00 - 17:00 (2020年5月9日) & 9:00 - 17:00 (2020年5月10日) 
13
-- 
$5,000
 
 
 
 
 
 
2020年6月13日(香港);2020年6月27日(廣州/上海/珠海/澳門) 
09:30 - 18:30 
8
-- 
$1,800
 
 
2020年7月線上專場考核:4及5日(廣州)11及12日(上海)18及19日(珠海)25及26日(澳門);7月30及31日(香港線下) 
09:30 - 17:30 
--
-- 
$10,500
 
 
2020年4月23及24日、2020年5月28及29日、2020年6月18及19日、2020年7月30及31日 
09:30 - 17:30 
--
-- 
$5,250
 
 
2020年4月18日; 2020年5月9日; 2020年6月13日 
09:30 - 18:30 
8
-- 
$2,400
 
 
2019年11月9及10日 
09:30 - 17:00 
12
-- 
$4,200
 
 
2019年11月4至6及11至13日 
晚上7時至晚上10時 
18
-- 
$5,900
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合共(港幣)   $
2. 個人資料
3. 付款方式
4. 確認遞交
︿
頂部
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.