Eng | |
DREAMS登入
×
 
Eng | |
申請清單
 
1
2
3
4
 
  申請清單   個人資料   付款方式   確認遞交  
1. 申請清單
  申請
項目
日期及時間
總時數
學分
費用(港幣)
 
 
2022年4月30日至5月4日 
早上9時正至下午7時正 
50
-- 
$16,000
 
 
2022年4月30日至5月4日 
早上9時正至下午7時正 
50
-- 
$13,000
 
 
2021年12月11日 (廣州/上海/珠海/廈門/澳門)線上輔導 
9:30 - 17:30 
8
-- 
$1,800
 
 
2021年11月8, 10,15, 17, 22, 24日 
晚上7點至10點 
18
-- 
$9,000
 
 
2022年9月9, 16, 23 及 30日 
晚上7時正-晚上10時正 
12
-- 
$4,500
 
 
線上:6月25,26日/7月30,31日;香港線下:6月23,24日/7月28,29日 
09:30 - 17:30 
--
-- 
$10,500
 
 
香港線下: 5月27,28日/ 6月24,25日/ 7月29,30日/8月26,27日 
09:30 - 17:30 
--
-- 
$5,250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合共(港幣)   $
2. 個人資料
3. 付款方式
4. 確認遞交
︿
頂部
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.
Copyright@2017 Mainland - Hong Kong Joint Mediation Center Limited. All Rights Reserved.